Occasie kopen? Eis uw Car-Pass!

De garantie

Waaraan moet ik me verwachten ?

Sinds 1 januari 2005, conform de wet van 1 september 2004, verbindt de professionele verkoper van een tweedehands voertuig zich ertoe bij elke verkoop aan een particulier (consument) een garantie van minimum 1 jaar te bieden op alle gebreken aan overeenstemming die bestonden op het ogenblik van de levering van het voertuig.

Wie geniet van de nieuwe garantie ?

De garantie is van toepassing op alle voertuigen die door een professional verkocht worden aan een consument die voor privédoeleinden handelt. De hoedanigheid van de koper (consument of niet) is dus bepalend voor de toepassing van de nieuwe « garantie op consumptiegoederen » die gebaseerd is op een gebrek aan overeenstemming.

Dit betekent dat elke verkoop van een voertuig, zelfs van een bedrijfsvoertuig, door een professional aan een particulier (consument) aan het stelsel van deze nieuwe garantie onderworpen zal zijn.

Een consument is een natuurlijke persoon die, bij de aankoop, handelt in het kader van doeleinden die niet binnen het kader van een beroeps- of commerciële activiteit vallen.

Waartoe verbindt de verkoper zich ?

De verkoper verbindt zich ertoe dat het geleverde voertuig conform is met wat aangekondigd en overeengekomen werd (in de reclame bijvoorbeeld) of nog conform is met wat de koper redelijkerwijs kon verwachten rekening houdend met de ouderdom, kilometerstand of prijs van het voertuig. De verkoper biedt echter geen jaar omniumverzekering die onvoorwaardelijk alle risico's op panne of elk onderhoud van het verkochte voertuig dekt.

U moet zich ervan bewust zijn dat u geen nieuw voertuig gekocht heeft: het bedrag dat betaald wordt voor een tweedehands voertuig houdt rekening met een waardevermindering die te wijten is aan de ouderdom van het voertuig en het aantal door dit voertuig afgelegde kilometers.

Het is dus normaal en vanzelfsprekend dat sommige onderdelen op lange of korte termijn vervangen zullen moeten worden en dit is geen teken van slechte kwaliteit, maar van normale slijtage. Deze normale en voorspelbare vervangingen vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de garantie.

De koper kan de garantie niet aanvoeren wanneer het gebrek te wijten is aan abnormaal gebruik van zijn voertuig, nalatigheid, een gebrek aan onderhoud van zijn voertuig of aan slecht onderhoud van zijn voertuig. De koper moet het voertuig bovendien gebruiken als goede huisvader en met naleving van het instructieboekje.

Nog meer weten? www.zichtopuwautogarantie.be

Deze website is bestemd voor wie precieze informatie wenst over de toepassing en interpretatie van de garantie op een tweedehands wagen. Zo betekent die garantie niet dat de verkoper u een omniumverzekering van een jaar verschaft met een onvoorwaardelijke dekking van het risico op panne of onderhoud van het verkochte voertuig. Verder is het ook belangrijk te begrijpen op welke verkoop de nieuwe wettelijke garantie van toepassing is, wat ze precies dekt en hoelang ze duurt.

En de internetsurfer kan ook een beroep doen op een zoekmotor om de website op efficiënte wijze te doorzoeken. Als er toch nog een antwoord ontbreekt, wordt hem verzocht zijn vraag door te geven.