Occasie kopen? Eis uw Car-Pass!

Wettelijke vermeldingen en Copyright

Uitgever

FEDERAUTO vzw /GVO
Jules Bordetlaan 164
1140 Brussel
België

BE0452914477
RPR Brussel

Directeur van de publicatie

Jean-François Dinant

Persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik. Deze gegevens worden in geen geval aan derden overgedragen of verkocht.

Cookies

"Cookies" zijn kleine bestanden die de administrator van een server op uw computer installeert en die toelaten gegevens over de internetter op te slaan wanneer deze zich met de site in verbinding stelt. Wij gebruiken het "cookies" systeem enkel om informatie op te slaan om het surfen voor u te vergemakkelijken. Het gaat in geen geval om de opslag van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U kunt de installatie van deze "cookies" bovendien op elk moment weigeren en zelfs schrappen. In dat geval zullen wij erop toezien dat het surfen daar voor u geenszins onder te lijden heeft. De levensduur van de gebruikte cookies bedraagt 30 dagen (taal van de site) of 12 maanden (bezoek van de site).

Links

Rechtstreeks of onrechtstreeks aan de website erkendverkoper.com gelinkte websites vallen niet onder zijn controle. Wij aanvaarden bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor wat de op deze website gepubliceerde informatie betreft. Links naar externe sites worden enkel voor uw comfort gegeven en houden geen enkele goedkeuring over hun inhoud in.

Aansprakelijkheid

Wij komen niet tussen in de transacties tussen kopers en verkopers. Wij oefenen bijgevolg geen enkele controle uit op de kwaliteit, veiligheid of het geoorloofd karakter van de geïnventariseerde voorwerpen, noch op de waarheid of juistheid van de inhoud of de advertenties van gebruikers of de bevoegdheid van de verkopers om de voornoemde voorwerpen te verkopen, noch op het vermogen van de kopers om voornoemde voorwerpen te kopen. Wij kunnen ook niet verzekeren dat de verkoper of koper de transactie zullen sluiten.

Inhoud en werktuigen

Wij bieden geen enkele garantie over de betrouwbaarheid of werking van deze website. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, met inbegrip van maar niet limitatief: rechtstreekse of onrechtstreekse schade, bijkomende of incidentele schade, winstverliezen of onderbreking van de activiteiten, voortvloeiend uit het gebruik van deze site of uit de onmogelijkheid om deze site te gebruiken. Dit is in het bijzonder van toepassing voor wat de tweedehandse voertuigen betreft die op de site voorkomen, waarvoor GVO vzw in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden.